Alapfogalmak

A félkövérrel szedett fogalmak dolgozat kérdések lehetnek

– Parancs: a számítógép számára adott közvetlen utasítás.
– Upgrade: átdolgozott verzió, továbbfejlesztett, bővített funkciókkal.
– Update: frissített verzió, hibák javításával, program újabb adatokkal való feltöltése.
– Szintaktika: A szöveg összeállítására vonatkozó szabályok összessége.
– Szemantika: A program működésére vonatkozó szabályok összessége.
Hivatkozási nyelv: Egy magas szintű nyelvnek definíciója van, ez általában szabvány. A hivatkozási nyelv a szintaktikai és szemantikai szabályokat adja meg, definiálja a nyelvet. Csak egy darab van belőle.
– Implementáció: A nyelv adott rendszeren belüli konkrét megvalósítása, általában nem kompatibilis a hivatkozási nyelvvel.
– Compiler (fordító): a magas szintű programozási nyelven írt programot lefordítja a gép számára érthető formára. (Pascal, ADA, Clipper).
Interpreter (értelmező): egy magas szintű programozási nyelven írt programot értelmez a gép számára. (BASIC, LOGO).
– Absztrakció: azon adatok és tulajdonságok kiválasztása, melyek egy feladat végrehajtásához szükségesek
– Dekompozíció: a feladat részekre bontása.
Alacsony szintű nyelv: az ember által nehezebben megfogalmazható, nagyobb programozói munkát igénylő, gépközeli programozási nyelv. Az assembly nyelv utasításai 3 részre oszthatóak:
– cím: az a memóriarekesz, amiben az adott utasítás található
– utasításkód: mnemonikok: a nyelv alapszavainak rövid, könnyen
megjegyezhető formái
– operandus: művelet elvégzéséhez szükséges adatot vagy címet tartalmazza
– Assembler: program, mely az assembly-ben írt programot lefordítja a gép számára érthető formára.

Magas szintű nyelv: a programozó számára könnyebben megfogalmazható, emberközelibb, bővebb utasításkészlettel rendelkező programnyelv. Hordozható, viszonylag gépfüggetlen programok. Sok utasítással rendelkeznek, összetettebb feladatok megvalósítására is képesek.(Pl. Pascal, C, Basic, Delphi, Clipper, LOGO)
Forrásprogram: maga a program egy adott programozási nyelven kódolva.
– Tárgyprogram: félig fordított kód (célkód), kisebb helyet foglal, a hardver utasítások gépi kódját végleges formában tartalmazza, de a címek átcímezhetők. Az object könyvtárból másolódnak hozzá programmodulok.
Gépi kódú program: gépi kódú utasítás: a gép számára végrehajtható utasítások sorozata.
– Szintaktikai hiba: egy programnyelv azon szabályainak megsértése, amelyek az utasítások és adatok leírására vonatkoznak. Általában elgépelés okozza.
– Szemantikai hiba: logikailag értelmetlen művelet, az adatok tartalmi hibájából és/vagy helytelen csoportosításából, hibás összefüggéseiből következő hiba.(tömbön túli indexelés).
– Programfejlesztés: a program elkészítésének munkafolyamata a felmerülő
problémától a kész, eladható termékig.
– Analízis: felmérjük a helyzetet: mire van szükség, mik a lehetőségek?
– Feladatspecifikáció: a feladat pontos megfogalmazása, az esetleges képernyő és listatervekkel együtt.
– Fejlesztői dokumentáció: a program fejlesztését végigkísérő dokumentációk összessége.
– Felhasználói dokumentáció: a program használatával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazza.
– Kódolás: a forrásprogram elkészítése.
– Tesztelés: a hibák felderítése.
– Szárazteszt: a programterv gondolatban való ellenőrzése, kipróbálása.
– Felhasználóbarát: a program szép, nem idegesítő, teljes mértékben szolgálja a felhasználót.