Fogalmak

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | P | S | T | V
Reset list
Változó -  Olyan programozási eszközök, amelynek négy komponense van: - Név: Egyedi azonosító, a program szövegében a változó mindig a nevével jelenik meg, ez hordozza a komponenseket. - Attribútumok: A változó futás közbeni viselkedését, az általa felvehető értékeket határozzák meg. Az eljárás-orientált nyelvekben a legfontosabb attribútum a típus, nem típusos nyelvekben ilyen komponens nincs, de más attribútum lehetséges. Változóhoz attribútum rendelés deklaráció segítségével történhet. - Cím: A tár azon területének a címe, ahol az adott változó értéke elhelyezkedik. - Érték: Az adott tárrészen elhelyezkedő bitkombináció. A típus eldönti, hogy hány byte-on, milyen ábrázolási móddal van ábrázolva a változó, és meghatározza az értékhatárokat.
Végtelen ciklus -  A megszakítási feltétel a törzsben található, ezáltal a vezérlőszerkezet nem tartalmaz közvetlen információt a befejeződés feltételéről.