Fogalmak

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | P | S | T | V
Reset list
Kétágú szelekció -  Ha a kiértékelődés után a kifejezés értéke igaz, akkor a feltétel utáni tevékenység hajtódik végre. Ha az értéke hamis akkor a különben ágban lévő utasításokat hajtja végre. Ezután a program a feltételes utasítás utáni utasításon folytatódik.
Kifejezések -  A kifejezés a programnyelvek szintaktikai egysége, az eddigi fogalmak jelennek meg benne. Már ismert értékek alapján új értéket határozunk meg. Olyan objektum, amelynek két komponense van: érték és típus. Típussal csak a típusos nyelvekben rendelkezik. A kifejezések lehetnek matematikaiak vagy logikaiak. Formálisan operandusokból, operátorokból és kerek zárójelekből áll. Operandusok: Az értéket képviselik, egy operandus önmagában is kifejezést alkot (a legegyszerűbb kifejezés). Operandus lehet: konstans, nevesített konstans, változó vagy függvényhívás. Operátorok: Minden nyelv definiálja saját operátorait, néhol a programozó is definiálhat sajátot. Típusai: Műveleti jelek: -, +, *, / stb. Relációs operátorok: >,<,>=,<=,<>,= Logikai operátorok: NOT, AND, OR, XOR stb.