Fogalmak

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | P | S | T | V
Reset list
Hálózat -  Olyan hardver és szoftver elemek összessége, amelyek képesek adatok kicselésére emberi felügyelet nélkül.
Hátultesztelő ciklus -  A feltételvizsgálat a ciklusmag után megy végbe. Azt kell vizsgálni, hogy a kilépés feltétele fennáll-e. Ha nem áll fenn, akkor a ciklust folytatni kell. Ellenkező esetben a ciklus befejeződött.
Hivatkozási nyelv -  Egy magas szintű nyelvnek definíciója van, ez általában szabvány. A hivatkozási nyelv a szintaktikai és szemantikai szabályokat adja meg, definiálja a nyelvet. Csak egy darab van belőle.