Fogalmak

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | P | S | T | V
Reset list
Egyágú szelekció -  Ha igaz a megadott feltétel, akkor a hozzá kapcsolódó tevékenységet végre kell hajtani, egyébként azt ki kell kerülni, és a programot az azt követő közös tevékenységgel kell folytatni. Kétágú szelekció: ha a kiértékelődés után a kifejezés értéke igaz, akkor a feltétel utáni tevékenység hajtódik végre. Ha az értéke hamis akkor a különben ágban lévő utasításokat hajtja végre. Ezután a program a feltételes utasítás utáni utasításon folytatódik. Többirányú szelekció: feladata, hogy a program egy adott pontján akárhány tevékenység közül tudjunkk egyet választani. A választás általában egy kifejezés (szelektor) értékei szerint történik, lényeges a kifejezés típusa. A kifejezés kiértékelődik, az értékét a konstanslistához hasonlítja. Ha talál megfelelő ágat, végrehajtja az utasítás(oka)t és kilép az elágazásból. Ha nincs megfelelő ág és van különben ág, a különben ágban lévő utasítást végzi el és kilép, ha nincs különben ág, akkor üres utasítást hajt végre.
előírt lépésszámú (növekményes) ciklus (FOR) -  Az ismétlések száma a ciklusba való belépés előtt már ismeretes, vagy kiszámítható. Egy utasítás ismételt végrehajtását írja elő, miközben egy változó monoton növekvő vagy csökkenő értéket vesz fel. A ciklusváltozó az ismétléseket számolja az első kifejezés által megadott értéktől kezdve a második kifejezés által megadott értékig. A ciklusváltozó sorszámozott típusú (de tömb eleme nem lehet), a két kifejezésnek pedig azonos típusúnak kell lennie és kompatibilisnek a ciklusváltozó típusával.
elöltesztelő ciklus (WHILE) -  A feltételvizsgálat a ciklusmag végrehajtása előtt történik meg. A ciklusmagot mindaddig végre kell hajtani, amíg a végrehajtási feltétel fennáll, ezt belépési feltételnek hívjuk. Ha a feltétel már nem teljesül, akkor a ciklus befejeződik és a vezérlés a ciklus utáni következő utasításra kerül.