Atomok, elektronok, vezetők, szigetelők

Mi lehet a magyarázata a két féle elektromos állapotnak?

Tudjuk, hogy az anyagot atomok építik fel. (görög:oszthatatlan)

A fizikusok kísérletekkel bizonyították, hogy az atomokat még kisebb részecskék építik fel, amelyek elektromos töltéssel rendelkeznek.

A protonok (+) és neutronok (0) alkotják, az atommagot. Az elektronok (-) pedig az atommag körül mozognak. Az anyagok nem mutatnak elektromos tulajdonságot. Ebből arra következtethetünk, hogy az elektronok és protonok száma egyenlő.

Ezért az elektromos állapotot az elektronok és protonok számának, vagy elhelyezkedésének megváltozásával magyarázhatjuk. A valóságban, dörzsöléssel az elektronok számát (vagy eloszlását) tudjuk megváltoztatni. Ezért az elektromos állapot:

  • negatív, ha elektron többlet van
  • pozitív, ha elektron hiány van.

Ha a megdörzsölt műanyag vagy üvegrúdhoz érünk elektromos állapotban maradnak. A töltések nem mozdulnak el.

Ha a megdörzsölt fémrúdhoz érünk akkor az elveszíti elektromos állapotát. A fémekben az elektromos töltések elmozdulnak.

Az anyagok elektromos vezetés szerint lehetnek:

  • szigetelők pl.: műanyag, üveg
  • vezetők: fémek