Fogalmak

A | B | C | D | E | F | G | H | I | K | M | P | S | T | V
Reset list
Gépi kódú program -  Gépi kódú utasítás: a gép számára végrehajtható utasítások sorozata.