Vezérlési szerkezetek

Az elágaztató, ciklusszervező, ugró-hívó utasításokat együttesen vezérlési szerkezeteknek nevezzük.

Utasítás-végrehajtási sorozat (szekvencia) Előírt utasítások lineáris végrehajtása a legegyszerűbb vezérlési szerkezet.

Elágazás (szelekció)

Egyágú szelekció: ha igaz a megadott feltétel, akkor a hozzá kapcsolódó tevékenységet végre kell hajtani, egyébként azt ki kell kerülni, és a programot az azt követő közös tevékenységgel kell folytatni.

Kétágú szelekció: ha a kiértékelődés után a kifejezés értéke igaz, akkor a feltétel utáni tevékenység hajtódik végre. Ha az értéke hamis akkor a különben ágban lévő utasításokat hajtja végre. Ezután a program a feltételes utasítás utáni utasításon folytatódik.

Többirányú szelekció: feladata, hogy a program egy adott pontján akárhány tevékenység közül tudjunk egyet választani. A választás általában egy kifejezés
(szelektor) értékei szerint történik, lényeges a kifejezés típusa. A kifejezés kiértékelődik, az értékét a konstanslistához hasonlítja. Ha talál megfelelő ágat, végrehajtja az utasítás(oka)t és kilép az elágazásból. Ha nincs megfelelő ág és van különben ág, a különben ágban lévő utasítást végzi el és kilép, ha nincs különben ág, akkor üres utasítást hajt végre.

Ciklusszervezés (iteráció)

Az algoritmusok vezérlőszerkezetei közé tartozik az iteráció, más néven ciklus: egy vagy több utasítás ismételt végrehajtása. Akkor van rá szükség, ha egy adatcsoport valamennyi elemén ugyanazt a műveletet kell elvégezni. Ciklus használatánál a műveletet ciklikusan kell megismételni az összes adattal. A ciklikus műveletek végét valamilyen feltétel határozza meg. A ciklus kezdete előtt állhatnak műveletek, amelyeket csak egyszer kell ugyan végrehajtani, de a ciklushoz kapcsolódnak: a változók értékeinek beállítása. A műveletsorozatot, amelyet ismételten végrehajtunk, ciklusmagnak nevezzük. A ciklus folytatásával vagy befejezésével kapcsolatos vizsgálatot ciklusfeltétel-vizsgálatnak hívjuk. Az az adat, amelynek értéke meghatározza a ciklus folytatását, vagy befejezését, a ciklus változója. A ciklusműveletek addig hajtódnak végre, amíg a végrehajtási feltétel teljesül (van olyan ciklus, ahol a fordítottja igaz). Fontos, hogy a feltétel ne teljesüljön mindig, mert akkor a végrehajtások száma végtelen lesz.

Típusai:

előírt lépésszámú (növekményes) ciklus (FOR)
Az ismétlések száma a ciklusba való belépés előtt már ismeretes, vagy kiszámítható. Egy utasítás ismételt végrehajtását írja elő, miközben egy változó monoton növekvő vagy csökkenő értéket vesz fel. A ciklusváltozó az ismétléseket számolja az első kifejezés által megadott értéktől kezdve a második kifejezés által megadott értékig. A ciklusváltozó sorszámozott típusú (de tömb eleme nem lehet), a két kifejezésnek pedig azonos típusúnak kell lennie és kompatibilisnek a ciklusváltozó típusával.

– feltételes ciklus:
elöltesztelő ciklus (WHILE) A feltételvizsgálat a ciklusmag végrehajtása előtt történik meg. A ciklusmagot mindaddig végre kell hajtani, amíg a végrehajtási feltétel fennáll, ezt belépési feltételnek hívjuk. Ha a feltétel már nem teljesül, akkor a ciklus befejeződik és a vezérlés a ciklus utáni következő utasításra kerül.

hátultesztelő ciklus (REPEAT UNTIL) A feltételvizsgálat a ciklusmag után megy végbe. Azt kell vizsgálni, hogy a kilépés feltétele fennáll-e. Ha nem áll fenn, akkor a ciklust folytatni kell. Ellenkező esetben a ciklus befejeződött.

végtelen ciklus A megszakítási feltétel a törzsben található, ezáltal a vezérlőszerkezet
nem tartalmaz közvetlen információt a befejeződés feltételéről.

Ugró utasítások
Ha a címke létezik, a program ott folytatódik. Az ősnyelvekben nem lehetett GOTO nélkül programozni (pl. Fortran, PL/1). A későbbi nyelvek némelyikében van GOTO (hagyománytiszteletből), de lehet nélküle programot írni (pl. Pascal). Van olyan nyelv is, amelyben egyáltalán nincs, pl. JAVA.